Ceník fotografických prací:

Virtuální 3D prohlídka:

1x virtuální foto 360x360: 5.000 Kč 
2x virtuální foto 360x360: 9.000 Kč(4.500 Kč za ks)
3x virtuální foto 360x360:12.000 Kč(4.000 Kč za ks)
4. až 10. virtuální foto 360x360:+3.500 Kčza každý ks
11. a další virtuální foto 360x360:+3.000 Kčza každý ks

originální 3D prohlídka, kterou vám předáme na CD či DVD má velikost cca 20 MB


Panoramatické foto (viz ukázka níže):

(libovolný pohled až do 360 stupňů)
2.000 Kč za ks(každé další foto se slevou)

tenis - panorama
klikněte pro větší obrázek (0,98 MB)

originální foto, které vám předáme na CD či DVD má velikost 10 až 30 MB

Cena za větší objednávky je předmětem individuálních kalkulací.

Námi zastupovaný profesionální fotograf není plátcem DPH, veškeré fotografie jsou dodávány dle Licenční smlouvy uzavřené s klienty dle ustanovení § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (Autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Ke každé zakázce obdržíte běžný příjmový doklad, použitelný v účetnictví.

poslední aktualizace k 2. 8. 2009